Skip to content

Kurz s prvky mindfulness (všímavosti) pro dospívající 14 – 17 let
s Radanou Zubatou

Každé úterý od 16:00 do 17:30
Cena
 2 500 Kč za 8 týdnů
Maximální počet 10 účastníků.

Začínáme 16.1.2024
(končí 5.3.2024)

Kurz je zaměřen na osvojování těchto dovedností:

  • žít přítomnost bez hodnocení a očekávání
  • vyšší koncentrace a schopnost učit se
  • nalézání vnitřního klidu a jistoty, tím lepší zvládání vztahů
  • schopnost více naslouchat svému tělu a svým potřebám
  • lepší zvládání negativních emocí a myšlenek
  • sebepřijetí bez hodnocení, být více v souladu se sebou
  • všímavost rozvíjí pozitivní emoce, snižuje riziko deprese, zvyšuje ochotu spolupráce, pomáhá lépe zvládat stres

Součástí kurzu je také podpora a hledání potenciálu dospívajících, poznávání svých potřeb, přání a životních hodnot.

Budeme se učit techniky, které nám mohou sloužit celý život. Společná práce bude probíhat v maximálním počtu 10 účastníků. Základem je vytvoření bezpečného prostředí, kde si můžeme být vzájemně inspirací a podporou.

Mindfulness je klinicky ověřená metoda podporující naše zdraví a psychiku.

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

Přihlašovat se můžete přes

Přihlašovací formulář

nebo na telefonu +420 775 343 938

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top