skip to Main Content

Bubnovací kruh pro dospělé

Úterý 19. a 26. července, 9. sprna
Pondělí 1. srpna
Vždy od 16:30 do 17:30
První bubnovací kruh ve školním roce 2022/2023 bude 2.9.2022 od 17 hodin.

Na akci je nutno rezervovat si místo na tel. čísle 732 571 399

Bubnovaní, rozvíjení rytmického cítění, uvolnění a sebevyjádření skrze hru na jednoduché hudební nástroje, aktivní muzikoterapeutická  relaxace. Společné zvučení otevírá prostor pro pocit vnitřní radosti a sounáležitost.

Platbu za vybraný kurz proveďte předem na č.ú. 2700451784/2010, do poznámky uveďte název kurzu a Vaše jméno.
Kurzy se během školních prázdnin a státních svátků nekonají.

Back To Top