skip to Main Content

Bubnovací kruh pro děti

Každou středu od 14:50 – 15:15

Cena 1200 Kč za pololetí, 2000 Kč  za celý školní rok

Zahájení 15.9.2020.
Minimální počet přihlášených 8.

Hraní na nástroje rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus a melodii. Muzicírování propojuje mozkové hemisféry, ovlivňuje příznivě většinu procesů lidského těla. Děti učí pozornosti a soustředění. Zároveň žáci mají možnost okusit zážitek společné tvorby. Hrajeme v kruhu, který podporuje pocit  sounáležitosti a přirozeně učí spolupráci v daném kolektivu.

Bubnovací-kruh

Bubnovací kruh pro náctileté

Každý pátek od 15:15 – 16:15

Cena
1400 Kč za pololetí
2640 Kč  za celý školní rok
150 Kč za hodinu

Zahájení 11.9.2020 ukázkovou hodinou.
Minimální počet přihlášených 5.

Bubnovaní, rozvíjení rytmického cítění, uvolnění a sebevyjádření skrze hru na jednoduché hudební nástroje, aktivní muzikoterapeutická  relaxace. Společné zvučení otevírá prostor pro pocit vnitřní radosti a sounáležitost.

Bubnovací kruh pro dospělé

Každý pátek od 17:00 – 18:00

Cena
1650 Kč za pololetí
3000 Kč  za celý školní rok
150 Kč za hodinu

Zahájení 11.9.2020 ukázkovou hodinou.
Minimální počet přihlášených 5.

Bubnovaní, rozvíjení rytmického cítění, uvolnění a sebevyjádření skrze hru na jednoduché hudební nástroje, aktivní muzikoterapeutická  relaxace. Společné zvučení otevírá prostor pro pocit vnitřní radosti a sounáležitost.

Platbu za vybraný kurz proveďte předem na č.ú. 2700451784/2010, do poznámky uveďte název kurzu a Vaše jméno.
Kurzy se během školních prázdnin a státních svátků nekonají.

Objednávejte na telefonu + 420 732 571 399
emailem na info@duhovamedicina.cz  nebo přes Přihlašovací formulář

Back To Top