skip to Main Content

MINDFULNESS, překládáno jako VŠÍMAVOST, je umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Vrací člověka ke své přirozenosti a spokojenosti. Pomáhá získat odvahu být sám sebou, důvěřovat svým vnitřním potřebám a impulsům.

Všímavost může být pro každého z nás prevencí nebo také léčbou stresu, úzkostí, nejistoty, nízké sebehodnoty, nesoustředěnosti a problémů učit se, hyperaktivity a odpojenosti od sebe. Učí nás získávat odstup od nepříjemných emocí a stavů.

MINDFULNESS je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování bolesti.

Všímavost nabízí lék a prevenci zároveň.

Dospělí využívají technik mindfulness, které jsou ve své podstatě převážně klidné, každý sám za sebe s možností sdílení ve skupině, s možností občasných interaktivních aktivit. Zábavných a tvůrčích aktivit se využívá především u dětí.

Sledujte nabídku mindfulness kurzů.

Mindfulness neboli všímavost

Mgr. Radana Zubatá

Mindfulness, podpora a hledání potenciálu

Individuální konzultace pro dospělé

Nabízím osobní konzultace pro ty z vás, kteří cítí potřebu najít vnitřní klid a stabilitu, o které se můžete opřít ve chvílích stresu a krizových situacích.
Metoda mindfulness toto umožňuje. Minndfulness, česky všímavost, je klinicky ověřená metoda
používaná v psychoterapii v západní společnosti od 70. let minulého století.
Společně nastavíme:

  • Mechanismy práce se strachem a úzkostí pomocí změny přístupu k vlastním myšlenkám a emocím;
  • Cestu od automatického nefunkčního způsobu jednání (zlozvyky, sklony) plného nepodporujících myšlenek a emocí k vědomému životu;
  • Nástroje, které umožní zmírnit napětí v těle a starosti, úzkosti mysli ztratí na své síle;
  • Důvěru ve stabilní jádro v člověku, které je pevné, spolehlivé a stálé. S důvěrou pak přichází schopnost lépe rozpoznat vlastní potenciál a směr svého působení.

Obsahem konzultací není léčka psychických poruch.

Cena: 600 Kč/ 60 minut

Individuální konzultace děti + rodič, dospívající + rodič
(po domluvě je možné i bez rodiče)

Nabízím osobní konzultace pro rodiče s dětmi, kteří potřebují u svých dětí podpořit sebedůvěru, najít vnitřní rovnováhu, podpořit pozornost, zklidnit nepodporující myšlenky a emoce.
Práce s dětmi vyžaduje aktivní spolupráci s rodiči.

Cena: 600 Kč/ 60 minut

Objednávejte na telefonu +420 775 343 938

Back To Top