Skip to content

Intenzivně se józe věnuji téměř 20 let. V 19 letech se mi dostala do rukou kniha o józe od Andrého van Lysbetha, která mě v době studií na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze oslovila hlavně svou ásanovou praxí. Pozice šíršásany, stoj na hlavě, byla tou nejoblíbenější.

Další, spíše letmá setkání se uskutečnila na mých cestách za poznáním.

V obdobích vnitřních proměn mé osobnosti mi byla nápomocná účast v různých kurzech jógy a velmi mě ovlivnilo setkání s panem Rudolfem Skarnitzlem a pobyt v Ramanaášramu v Indii.

Když se mě lidé ptají, jak dlouho „cvičím“ jógu, citlivě se jim snažím vysvětlit, že jógu vnímám jako neoddělitelnou součást každodenních situací, reakcí, upřímnosti vůči sobě i ostatním. Je to celý můj život, vztahy, mé emoce, pocity, touhy, … Je to můj příběh, cesta k moudrosti, lidskosti, laskavosti a pokoře. Taková je pro mě jóga, nekonečný, pozvolně plynoucí proces zrání.

Celým mým životem mě provází pohyb s mnohými prožitky a vnímáním. Od pohybu zcela přirozeného, vyváženého v mé milované rodné vesničce v podhůří Jizerských hor obklopené lesy, loukami, potoky, rybníky a divokými zákoutími, přes pohyb řízený s pravidly a řádem, vystudovaný na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze, až po pohyb hluboce nacítěný a životními zkušenostmi a prožitky ukotvený v celé mé bytosti.

Miluji setkání s lidmi, ráda jim naslouchám, nejraději prostřednictvím pohybu. Má-li se uskutečnit naše setkání, ač třeba jen na chvíli, potkáme se. Sami pak posuďte, mohu-li vám ze svých zkušeností něco předat a podnítit vás k práci na vás samotných s důvěrou, že každý je plně zodpovědný za své činy a rozhodnutí. Kdo pronikne do tajů a souvislostí v józe, nastoupí cestu zrání s jistotou, že vše má svůj význam a smysl.

Když se mě lidé ptají, jak dlouho „cvičím“ jógu, citlivě se jim snažím vysvětlit, že jógu vnímám jako neoddělitelnou součást každodenních situací, reakcí, upřímnosti vůči sobě i ostatním. Je to celý můj život, vztahy, mé emoce, pocity, touhy, … Je to můj příběh, cesta k moudrosti, lidskosti, laskavosti a pokoře. Taková je pro mě jóga, nekonečný, pozvolně plynoucí proces zrání.

V obdobích mých vnitřních proměn mé osobnosti mi byla nápomocná účast v různých kurzech jógy a velmi mě ovlivnilo setkání s panem Rudolfem Skarnitzlem a pobyt v Ramanaášramu v Indii.

Jsem maminkou čtyř dětí, tří dcer a jednoho syna. Této role si nesmírně vážím. Mé děti jsou mi velkou inspirací. Se svým mužem si více než třicet let vytváříme podmínky k zrání. Jeden druhému jsme si velkou oporou.

Nejlepšími učiteli jsou mi mé děti, můj manžel, příroda a můj vnitřní svět. Velký dík patří také všem mým učitelům jógy, které jsem na své cestě potkala.

Vše moudré bylo již řečeno, mnohokrát sepsáno. Je na nás lidech, abychom tuto moudrost realizovali, plně ji začali žít. Začněte s touto realizací právě teď a posuňte ji do každodenního života.

Kontakt

E-mail: r.koubova@seznam.cz
Telefon: +420 723 568 465
www.jogasromanou.cz

Back To Top