skip to Main Content

V roce 2012 jsem se rozhodla založit prostor, ve kterém lidé budou nacházet bezpečné prostředí pro objevování sebe sama. Místo, kde budou nacházet průvodce na své cestě k plnému a radostnému životu – Duhovou medicínu.

Jsem fascinována člověkem, jeho dokonalostí i jeho chybami, které jsou inspirací pro jeho další kroky životem. Miluji příběhy, jejich peripetie i rozuzlení. A přeji každému, aby mohl být autorem svého života, aby se mohl svobodně realizovat, aby šel cestou svého srdce. 

Většinu svého dospělého života pracuji s lidmi jako pedagog, lektor, terapeut. Tato práce mne nesmírně těší, protože mne nenechává napokoji – stále se něco nového učím.

Kontakt

Email: ladkadlouha@gmail.com
Telefon: + 420 732 571 399
Web:  www.ladkadlouha.cz

Vzdělání:

  • DAMU, obor dramatická výchova
  • Psychoterapeutický výcvik v systemické terapii
  • Intenzivní trénink v narativním přístupu
  • Celostní muzikoterapie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • Proces orientovaná psychoterapie – Řešení konfliktů, Co rozděluje a spojuje zážitky ve vztazích a skupinách-     
  • Taneční výchova – specializační kurz Dotek-pohyb-dech
  • Pohybová syntéza Pohyb-dech-hlas
  • Cyklus Tělo jako nástroj
  • Specializační kurz Tělo v pohybu- balanc
  • Pohybový seminář Moving Anatomy
  • hlasové semináře se zahraničními lektory (Victoria HannaThomas JohannsenSanne StormTzvetana Varimezová…) pořádáné Hlasohledem
Back To Top