Skip to content

Jsem terapeutka zaměřená na klasickou integrovanou psychoterapii Ferdinanda Knoblocha a rodinnou terapii Virginie Satirové. Pracuji se vztahovou problematikou, sebehodnocenním, vnitřními zdroji a motivací.

Zabývám se kreativním sebepoznáním pomocí výtvarných a imaginativních technik, hledáním nových řešení, motivací a jejím propojením v tvorbě.

Když malíř maluje obraz, přemýšlí co se na díle děje, jaké jsou tam vztahy, počasí a světlo. Přemýšlí nad vším a také nad posláním, které má dílo sdělit ostatním. A když jde o krok dále, může vidět v díle i poselství pro něj, jako tvůrce. Může se podívat na situaci, kterou řeší a nemůže z ní ven, může se podívat na vztahy, které  řeší a najít odpovědi na své otázky. A to je to co dělám, jsem průvodce hledáním odpovědí na otázky.

Kontakt

E-mail: michaela.sobotikova.art@gmail.com
Telefon: +420 776 242 438
Web: www.sobotikova.com

Vzdělání

  • Ve výcviku: Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le, psychoterapeutický výcvik.
  • Univerzita Hradec Králové obor Výtvarná výchova pro ZUŠ a SŠ
  • Výcvik v arteterapii a artefiletice u PhDr. Bc. Mariany Štefančíkové Ph.D.,Ph.D.
  • Výcvik v Koučování u doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana Bahbouha, Ph.D.
  • Čtyřletý rekvalifikační kurz Grafologie, psychologie pro grafology a hlubinné psychologie.
  • Studijní program a sebezkušenostní výcvik v Ateliéru arteterapie – Psychologie na Jihočeské univerzitě.
  • Univerzita Hradec Králové obor Grafická tvorba – multimedia.
  • Psychologie radosti u PhDr. Ing. Evy Boháčkové dva roky – asistent psychologa a arte kouč na sebezkušenostních víkendech a artekoučovacích seminářích.
Back To Top