Skip to content

Kurz pro děti od 6 – 10 let s Kateřinou Tomíčkovou

Každé pondělí od 2.10. do 29.1.2024 od 15:45 do 16:45
Cena
1 950 Kč
Platba předem na č.účtu: 254622483/0600

Cvičení jógy je zaměřené na zdravý a radostný pohyb, na posílení a protažení svalů a správné držení těla. Základem cvičení je hra, zábavnou a hravou formou si děti osvojí základní pohybové dovednosti, dechové a relaxační techniky. Cvičení je motivované příběhy, basničkami, je doplněné jógovými kartami a relaxační hudbou. 

Všímavost (mindfulness) je uvědomění si přítomného okamžiku, rozvoj smyslového vnímání, práce s emocemi, vnímání svého těla a dechu, poznávání a uvědomování si sebe sama, 

Děti se mohou těšit na pohybové a smyslové hry, cvičení podle jógových karet, jógové rozcvičky, dechová cvičení a relaxaci a na závěrečné překvapení (kresba mandaly).

Tento kurz je vhodný jak pro zdravé děti, tak pro děti s vadným držením těla, s vadami řeči, s alergickými potížemi (alergie, astma…) s poruchami chování a učení. Pravidelné cvičení zlepší soustředěnost a uvolní napětí.

S sebou si vezměte: pohodlné oblečení, podložku na cvičení, molitanový míček (o průměru 7 cm), pastelky.

Přihlašovat se můžete

e-mailem katerina.tomickova@post.cz
nebo na telefonu +420 723 829 019

V mém životě mě velmi inspirují děti, které mám kolem sebe. Líbí se mi na nich jejich bezprostřednost, hravost a přirozenost.
Mám také velmi ráda přírodu, pohyb a zajímám se o zdravý způsob života.

Mnoho let jsem pracovala jako učitelka v MŠ a nyní jako homeopatka a lektorka dětské jógy. Cvičení jógy s dětmi je zaměřené na zdravý a radostný pohyb, na posílení a protažení svalů a správné držení těla. Základem cvičení je hra, zábavnou a hravou formou si děti osvojí základní pohybové dovednosti, dechové a relaxační techniky.
Propojuji cvičení jógy s prvky všímavosti (mindfulness), což vede děti k uvědomění si přítomného okamžiku, rozvíjí smyslové vnímání, práce s emocemi, vnímání svého těla a dechu, poznávání a uvědomování si sebe sama.

Svým klidným a trpělivým přístupem podporuji všechny děti, aby nacházely svůj poklad samy v sobě a také radost z pohybu.

katerinatomickova.cz

Back To Top