skip to Main Content

Večerní meditace všímavosti
s Radanou Zubatou

Každé úterý od 18:00 do 19:00

Únor – květen
Maximální počet 10 účastníků.

Přijďte si vyzkoušet první lekci zdarma 7.2.2023, kdy začínáme.

Cena 1 800 Kč za pololetí / 15 lekcí
900 Kč za čtvrtletí / 8 lekcí.
Možnost vstoupit v průběhu.

Pravidelná hodinka týdně relaxace a uvolnění. Každý sám za sebe, nerušené vstoupení do svého vlastního prostoru.

Příležitost spočinout v roli pozorovatele svých myšlenek bez hodnocení, odstup od náročných emocí. Možnost individuální práce s vlastními myšlenkami, které jsou spouštěči emocí, včetně strachu.

Prostor pro propojení se svou hlubokou podstatou. Napomáhá ujasnit si, co potřebuji, kam směřuji, po čem toužím a v důvěře vykročit.

Přihlašovat se můžete přes

Back To Top