skip to Main Content

Večerní meditace všímavosti
s Radanou Zubatou

Každé úterý od 18:00 do 19:00

Září – květen (20. 9. 2022 – 16. 5. 2023)
Maximální počet 10 účastníků.

Přijďte si vyzkoušet první lekci zdarma 20. 9. 2022 v 18 hodin.

Cena 1800 Kč za pololetí

Pravidelná hodinka týdně relaxace a uvolnění. Každý sám za sebe, nerušené vstoupení do svého vlastního prostoru.

Příležitost spočinout v roli pozorovatele svých myšlenek bez hodnocení, odstup od náročných emocí. Možnost individuální práce s vlastními myšlenkami, které jsou spouštěči emocí, včetně strachu.

Prostor pro propojení se svou hlubokou podstatou. Napomáhá ujasnit si, co potřebuji, kam směřuji, po čem toužím a v důvěře vykročit.

Ideální pro toho, kdo prošel základním 8-mi týdenním kurzem mindfulness, vhodné i pro každého motivovaného.

Přihlašovat se můžete přes

Back To Top