skip to Main Content

Večerní meditace všímavosti
s Radanou Zubatou

Každou středu od 18:30 do 19:45

Maximální počet 10 účastníků.

Přijďte si vyzkoušet první lekci zdarma 20.9.2023, kdy začínáme.
Meditace končí 31. 1. 2024.

Cena 2 800 Kč za pololetí / 19 lekcí
Možnost vstoupit i v průběhu.

Pravidelná hodinka týdně relaxace a uvolnění. Každý sám za sebe, nerušené vstoupení do svého vlastního prostoru.

Příležitost spočinout v roli pozorovatele svých myšlenek bez hodnocení, odstup od náročných emocí. Možnost individuální práce s vlastními myšlenkami, které jsou spouštěči emocí, včetně strachu.

Prostor pro propojení se svou hlubokou podstatou. Napomáhá ujasnit si, co potřebuji, kam směřuji, po čem toužím a v důvěře vykročit.

Meditace uvolňuje mysl i tělo a napomáhá hluboké relaxaci. Člověk tak získává dovednost ovládnout roztěkané myšlenky i pozornost a nasměrovat je vědomě jedním směrem. Nastavuje vnitřní klid a rovnováhu.

Přihlašovat se můžete přes

Přihlašovací formulář
Back To Top