Skip to content

Kurz mindfulness pro dospělé II. pokročilí
s Radanou Zubatou

Každý čtvrtek od 18:00 do 20:00
Cena
3 500 Kč za 8 týdnů
Maximální počet 10 účastníků.

Pro ty, kteří prošli kurzem mindfulness I a chtějí získané základy a dovednosti rozvíjet dál. Umění zastavit se v plné přítomnosti bez hodnocení, laskavost k sobě a druhým, vědomá práce se svými myšlenkami a emocemi, naslouchat svým potřebám a mít odvahu je realizovat, propojovat se se svým zdrojem.

Budeme se věnovat dalším tématům:

  • Pocit vlastní nedostatečnosti  stud a vina

  • Soucit se sebou a druhými

  • Uvolňování nervového systému

  • Důvěra v život, sebedůvěra

  • Stres a emoce v mezilidských vztazích a komunikaci a mnoho dalšího

Praxe dělá mistra

Kurz bude probíhat 2 hodiny jedenkrát týdně prezenčně po dobu 8 týdnů převážně v klidu vsedě s občasným vzájemným sdílením.

Přihlašovat se můžete přes

Přihlašovací formulář

nebo na telefonu +420 775 343 938

Začínáme 18.1.2024
(končí 7.3.2023)

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top