skip to Main Content

Bdělost těla se Zunou Kozánkovou

Živá páteř
25. – 26. září 2021
Cena 3 300 Kč
do 20.8. 3 000 Kč

Tekuté klouby
20. – 21. listopadu 2021
Cena 3 300 Kč
do 20.10. 3 000 Kč

Meridiány v pohybu
26 – 27. března 2022
Cena 3 300 Kč
do 26.2.  3 000 Kč

Klíčovost klíčních kostí
Přesunuto na podzim
Cena 3 300 Kč

Série workshopů Bdělost těla je prostorem, v němž poznáváme své tělo přes pohyb. Ten vnímáme, pozorujeme a provádíme vědomou, bdělou myslí. Taková mysl má dostatek času na naslouchání energii těla, na rozpoznávání jeho pocitů a využívání přirozených podnětů do svobodného pohybu. Přes vnitřní zážitky s vlastním tělem poznáme skutečnou inteligenci těla, jeho subatomární fyziku a pohybovou logiku s přirozenými mechanickými zákonitostmi. To vše se může udát pouze cestou vnímání přítomného okamžiku, kdy bdělost naší mysli je vskutku podstatná. „Incarnated mind“, tedy „ztělesněná mysl“ je to, o co nám jde.

Cena za celý cyklus 11 200 Kč

Zaměřujeme se na posílení kosterního systému, práci na vědomém uspořádání těla a na správné využívání fyziodynamiky těla. Jde nám o to, abychom tělu dopřáli takový pohyb, který mu neubližuje, naopak léčí ho. Svou pozornost budeme věnovat i vědomé práci s hlavními fyzickými a energetickými centry a energetickými toky (meridiány). Objevovat budeme i souvislosti a propojení mezi západní anatomií a východní energetickou anatomií“, kde se přirozeně vyplavují i ​​mnohé spirituální kontexty.

„Výlety“ po lidském těle provází Zuna v rámci projektů Medicína v tanci a Dancing Qigong

Bdělost těla

Živá páteř

Páteř je základní konstrukční pilíř a energetický kanál našeho těla. Přes anatomii v pohybu“ a vědomé improvizace se tento víkend vydáme na intenzivní cestu, zaměřenou na detailní práci s páteří, její souvislosti s ostatními částmi těla a na objevení jejích nových dimenzí v čase i v prostoru. Naučíme se vnímat a používat její jednotlivé segmenty, abychom přes řetězové reakce objevili její multifunkční plasticitu. V rámci qigongu budeme pracovat i na aktivaci proudu čchi, která přes ni proudí. Víkend nám v neposlední řadě přinese i uvolnění od bolestí páteře.

Zuna Kozánková

Tekuté klouby                                                              

Pohybová kapacita těla závisí na přirozené pohybové možnosti jednotlivých kloubů. Přes anatomické představy budeme v pohybu znovu objevovat pohybové možnosti každého kloubu, a tím je revitalizovat. Kromě vědomé pohybové improvizace, budeme přes qigong intenzivně pracovat s čchi v kloubech, čímž kromě kloubů posílíme i ledviny, které mají na starosti dobrý stav kostí a chrupavek v kloubech, vlasy, zuby, strach, vůli žít a podobně. V neposlední řadě se budeme věnovat propojení s mentálním světem, protože mentální flexibilita úzce souvisí s fyzickou flexibilitou těla, v čemž stav kloubů hraje důležitou roli.

Tekuté klouby

Meridiány v pohybu                                                              

Znát meridiány považuji za vynikající nadstavbu potřebnou k vědomému vztahu k vlastnímu tělu. Jednou z nejlepších cest, jak s meridiány pracovat a jak si je zapamatovat, je pohyb. Na tomto semináři půjde o vědomou práci s tokem energie čchi v meridiánech přes qigong a pohybové improvizace, které přirozeně ovlivní svalové struktury šlach či svalů.
Při práci s hlavními orgánovými meridiány a jejich lokalizací se přirozeně propojíme i s orgány a strukturami těla, které s daným meridiánem souvisejí. Proto má tato práce velký vliv na zdraví, a tím nabízí zdravější přístup
k vlastnímu tělu. Může být dokonce i inspirací v kreativní práci, ale i v životním stylu. Studenti dostanou mapy meridiánů, se kterými budeme hravou formou pracovat přes pohyb a rytmus.

Živá páteř

Klíčovost klíčových kostí                                                              

Mobilita našeho ramenního pletence, jehož jsou klíční kosti součástí, je vskutku velká. Člověk sedící za počítačem svůj ramenní pletenec a okolní fyzické i energetické struktury vystavuje diskomfortu a kolapsu. Z energetického hlediska jsou klíční kosti oblastí silného dynamického energetického náboje, jsou přenosným mostem energetických drah a důležitým přechodem mezi rukama a páteří, rukama a srdcem a plícemi. Meandrovitém zakřivení klíčních kostí navíc v sobě nese interakci mezi jin-jangem. Přes pohyb a qigong oživíme tento úžasný „svět“ našeho těla, abychom opět mohli čerpat z jeho potenciálu.

Meridiány v pohybu
Back To Top