skip to Main Content

Čarodějná oslava na Pohoří
s Laďkou Dlouhou a Terezií dubinovou

Setkání v ženském kruhu se sdílením, bubnováním, tancem, očistným ohněm a rituálem. Přivítejme jaro, čas probuzení nových sil, vzájemnou podporou a spojením se živou Zemí.

Sobota 30.4. od 14:00 do noci

Cena 1100 Kč

„Filipojakubská noc je nocí mocných sil, zasvěcená vesmírnému klání mezi dobrem a zlem. Čarodějnice a černokněžníci, kteří ovládají prostřednictvím svých čar zlé mocnosti, měří své síly s mágy a čaroději, kteří jsou láskyplní, oddaní dobru a nápomocní všem, kteří chtějí a touží po spravedlnosti. Jejich zápas se odehrává v mracích, a aby lidi byli ušetřeni dopadu něčeho zlého, tak na svou ochranu pálí na kopcích velké ohně, které pohltí každé zlo, které by se k povrchu zemskému přiblížilo. Vatry tu plní funkci božího ohně a očisty.“ 
Ladislava Paterko: Naše tradice

Přihlašovat se můžete přes

Back To Top