skip to Main Content

Ceník jógy

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

15:50 – 16:50

Terapeutická jóga

Cena za kurz
2160 Kč

Zahájení
od 1.2. 2021
Ukončení
do 21.6. 2021

16:50 18:05

Jóga pro ženy I.

Cena za kurz
2280 Kč

Zahájení
od 2.2. 2021
Ukončení
do 22.6. 2021

7:45 – 9:00

Jemná ranní jóga

Cena za kurz
2280 Kč

Zahájení
od 3.2. 2021
Ukončení
do 23.6.2021

8:00 – 9:30

Ranní jóga

Cena za kurz
2700 Kč

Zahájení
od 4.2. 2021
Ukončení
do 24.6. 2021

17:00 18:15

Jóga pro mírně pokročilé

Cena za kurz
2160 Kč

Zahájení
od 1.2. 2021
Ukončení
do 21.6. 2021

18:15 19:30

Jóga pro ženy II.

Cena za kurz
2280 Kč

Zahájení
od 2.2. 2021
Ukončení
do 22.6. 2021

9:10 10:10

Jóga na bolavá záda

Cena za kurz
3040 Kč

Zahájení
od 3.2. 2021
Ukončení
do 23.6.2021

16:25 – 17:40

Jóga pro seniory a začátečníky – Sobotka

18:25 19:55

Pokročilá ásanová praxe I.

Cena za kurz
2700 Kč

Zahájení
od 1.2. 2021
Ukončení
do 21.6. 2021

19:40 20:55

Pokročilá ásanová praxe II.

Cena za kurz
2280 Kč

Zahájení
od 2.2. 2021
Ukončení
do 22.6. 2021

18:40 19:55

Jóga pro mírně pokročilé vhodná pro páry

Cena za kurz
2280 Kč

Zahájení
od 3.2. 2021
Ukončení
do 23.6.2021

17:45 – 19:00

Jóga pro ženy – Sobotka

20:05 21:20

Jóga pro pány

Cena za kurz
2160 Kč

Zahájení
od 1.2. 2021
Ukončení
do 21.6. 2021

Lekce se nekonají:

2021
Leden: 1. – 3.1., 29.1. 2021
Únor:  Jarní prázdniny 8.-13.2. 2021
Duben: Velikonoce 1.-5.4. 2021
Květen: 10.-14.5. 2021

Platby za lekce posílejte na číslo účtu: 670100-2210932171/6210

Do zprávy pro příjemce uveďte název kurzu a Vaše jméno. Platba je nevratná, v případě neúčasti bude odpovídající částka převedena na jiný kurz. Změna programu vyhrazena.

Spirální jóga

Z principů spirální jógy vycházejí všechny dále zmiňované jógy. Jedná se o propracovaný systém vycházející z Iyengar jógy, zaměřený na zdravotní stránku člověka. Individuální přístup a používání pomůcek dopomáhá ke stále se zlepšujícímu provedení ásan, jednotlivých pozic a stává se tak vhodným cvičením pro všechny bez rozdílu věku. Cvičení vedou k větší pružnosti a pevnosti páteře a velkých kloubů, důležitá je sekvence (návaznost) jednotlivých pozic.

Terapeutická jóga
propojené ženství

Terapeutická jóga je vhodná pro ženy, které se rozhodly podpořit své zdravotní problémy jemným a vědomě vedeným pohybem. V každé lekci se věnujeme relaxačním technikám, uvědomujeme si důležitost znovunastolení harmonie v nás vlastní snahou a úsilím. Převzetí plné zodpovědnosti za své zdraví je nedílnou součástí postupné práce na nás samotných. Snažíme se lépe porozumět svému tělu a vesmírným zákonům na cestě životem. Je vhodnou variantou pro budoucí maminky, maminky po porodu, ženy s problémy v období menstruace a klimakteria.

Jemná ranní jóga

Je zaměřena na prohloubení a zvědomění dechu a postupné jemné protažení svalových řetězců (hlavně hlubokých linií). Za použití pomůcek napomáhá k plynulému a správnému pohybu. Je vhodná pro všechny, kdo s jógou začínají. Po cvičení se dostavuje příjemný pocit uvolnění.

Jóga pro seniory

Lekce jsou zaměřeny na celkové uvolnění napětí v těle. Výběr a sekvence cviků vedou cvičence ke správnému držení těla, k prohloubenému dechu a celkovému ozdravnému protažení všech svalových skupin. Relaxační a dechové techniky navozují příjemné pocity. Nedílnou součástí jsou i přátelské vztahy, které cvičence motivují k pravidelným setkáním i mimo lekce.

Jóga pro pány

Lekce jógy jsou zaměřeny na celkové protažení svalových řetězců, dechová a koncentrační cvičení.

Součástí každé lekce bude ásanová praxe (nastavení pozic) propojována vědomým vnímáním svého vlastního těla.

Jóga na bolavá záda

Lekce vede každého cvičence ke správnému držení těla a úplnému vymizení potíží se zády.

Cvičení jsou určena pro malou skupinku 6-8 klientů s individuálním přístupem. Důležitým předpokladem je každodenní domácí praxe.

Gravidjóga
jóga pro těhotné

Lekce vede k podpoření vazby s miminkem skrze dech, zlepšení distribuce kyslíku a živin, proudění lymfy, podpora imunity, eliminace těhotenských obtíží, příprava pánevního dna k porodu, relaxace. Vhodnou lekcí, která splňuje zmíněné požadavky je terapeutická jóga a jemná ranní jóga, viz výše.

Dětská jóga s Marií Šaršonovou

Cvičení vede děti ke zdravému způsobu života, probouzí v nich radost a lásku k sobě i k okolí. Základem cvičení je hra, tvořivost a poznání sebe sama. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a relaxace, která vedou k celkovému uvolnění a navodí psychickou rovnováhu. Děti se zapojí do kolektivu, naučí se vnímat své pocity, dokážou se lépe soustředit.

Back To Top