skip to Main Content

Citlivá k tělu, podepřená svým hlasem, otevřená radosti
s Janou Aadhiradasi a Ladislavou Dlouhou

Tělo je naším domovem, hlas je naše ozvučená duše.
Pro hlubší procítění vašeho života a pro radostné prožívání každého dne.

Středa 11.8. – sobota 14.8. 2021

Cena 4 500 Kč

Středa
13:00 – 21:00 – součástí bude společná večeře (piknik věcí, které nabídneme společnému kruhu) a večerní muzikoterapeutická relaxace

Čtvrtek a pátek
9:30 – 12:30  rozvíjení vnímavosti potenciálu těla
15:00 – 18:00 propojení ranní zkušenosti s hlasem
20:00 – 21:30  večerní program pro zájemce ( meditace, bubnovací kruh)

Sobota
9:30 – 13:00 doladění a rozloučení

Časy se mohou měnit dle našich potřeb. Program bude za příznivého počasí probíhat i ve venkovních prostorech.

Přihlašovat se můžete přes

Vytvoříme prostor pro vaši vlastní zkušenost s moudrostí těla, uvolnění přetížení nervového systému a uvolnění limitů, které se o nás kdy snažily…otevření nových prostorů kreativity. 

Naše vnitřní prostředí je přirozeně tekuté, jenže každé trauma (v širokém slova smyslu, stres…) nás odpojuje od vědomí těla (přestáváme cítit – bolest, ale i radost) a vnitřní prostředí gelovatí, tuhne. Praxí s tekutinovým tělem (víc než cvičení je to prožívání a otevřená pozornost, přítomnost v těle) se znovu stáváme tekutými, aby se uzdravení mohlo dít v hlubokých vrstvách nás samotných, na úrovni těla (buněčný metabolismus apod.) i emocí, duše. Je to forma autoterapie, která nás navrací k sobě samým laskavě a hluboce.

Vše podpoříme svým hlasem. Setkání s vlastním hlasem, setkání sami se sebou. Hlas je jedním z mocných terapeutických nástrojů, které člověk dostal darem, je vlastní každému z nás.  Společně rozezníme naše tělo zvuky, budeme si hrát a sprchovat se vlastními hlasy.  Zvučení přináší hlubokou relaxaci a někdy až meditativní stav mysli. Není třeba žádné pěvecké zkušenosti.

Back To Top