Skip to content

Celodenní seminář teorie i praxe.

Neděle 28.ledna od 10:00 do 17:00

Cena  1 850 Kč

Více než kdy jindy dnes potřebujeme nahlédnout pod povrch viditelných věcí a poznat skryté zákonitosti. Starověká mystika umí pracovat s moderními tématy Celistvosti, role člověka a Božství („Vyšší Moudrosti“, „Vyššího vedení“, „Kosmického Vědomí“), dobra a zla, spolutvorby našeho osudu skrze tělo, meditace, imaginace. Hledá propojení i rovnováhu mezi polaritami našeho světa, viditelným a neviditelným, božským a lidským, Světlem a Tmou. Její vhledy nám v čase transformačního chaosu mohou pomoci nasměrovat pozornost, a tedy energii, k tomu, co je skutečně živé.
Provází Terezie Dubinová, hebraistka, kulturoložka a astroterapeutka, www.oheladom.cz
Info na telefonu 739440361 (Dubinová)
Back To Top