skip to Main Content

Naše koučky

Mgr. Šárka Šatrová

Psychoterapeut a profesionální kouč

Kouč podněcuje a podporuje koučovaného na jeho cestě za zdravím, fyzickou kondicí, nabytí nové energie a k mnohým dalším kladným změnám v osobním či pracovním životě. Spolupráce s koučem je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete na cestě za vašimi cíli nalézt co nejefektivnější řešení. Práce s koučem se vždy zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení. Můžeme spolu rozvíjet a podněcovat změny v těchto oblastech
• vztahy soukromé i pracovní
• sebedůvěra, sebevědomí
• plánování času
• zvládání stresu a konfliktů
• prokrastinace
• kariéra – změna či upevnění
• životní restart
• a mnohé jiné potřeby, které souvisí s osobním či pracovním životem

Objednávejte na telefonu
+420 730 828 440

Helena Futerová, MSc.

Životní průvodce a profesní kouč

Koučování a osobní provázení je řízený proces pomocí cílených otázek, vhodný pro ty, kdo mají jasný cíl a chtějí za ním vyrazit nebo cítí potřebu změny a potřebují podporu nestranného odborníka.

Objednávejte na telefonu
+420 734 742 741

Bc. Michaela Sobotíková

Arteterapeut, psychologický art-kouč

Koučink je účinnou metodou osobního rozvoje, která je vedena formou rozhovoru.

Koučink je cesta, jak si uvědomit co opravdu chceme a jak toho dosáhnout. Během rozhovoru si klient sám určuje, jak bude postupovat k dosažení cíle.

Nejprve si vydefinujeme cíl a následně pracujeme na tom, jak ho dosáhnout. Během této práce odstraňujeme bloky, hledáme řešení a hlavně zdroje energie. Díváme se na situaci z více úhlů a zlepšujeme důvěru v sebe.

Artkoučink je tvoření, které nám pomáhá hledat řešení a zvyšuje energii k realizaci našich cílů.

Artkoučink je kreativní cesta k tomu, jak dosáhnout toho, co chceme. Je to technika rozmanitá a osobnostně obohacující.

Její výhodou je, že člověk má po sezení vyobrazené řešení, které si sám vytvořil. Může nahlédnout na svou situaci a pracovat na sobě. Výtvarné dílo je tam zápisníkem cesty.

Proces je podobný koučingu, avšak s přesahem do arteterapie a artefiletiky. Pracuje se s výtvarnými technikami.

Objednávejte na telefonu
+420 776 242 438

Back To Top