skip to Main Content

Naše koučky

Mgr. Šárka Šatrová

Psychoterapeut a profesionální kouč

Kouč podněcuje a podporuje koučovaného na jeho cestě za zdravím, fyzickou kondicí, nabytí nové energie a k mnohým dalším kladným změnám v osobním či pracovním životě. Spolupráce s koučem je vhodná ve chvíli, kdy potřebujete na cestě za vašimi cíli nalézt co nejefektivnější řešení. Práce s koučem se vždy zaměřuje na budoucnost, nehledá příčiny problémů v minulosti, ale cílí na jejich konstruktivní řešení.

Můžeme spolu rozvíjet a podněcovat změny v těchto oblastech
• vztahy soukromé i pracovní
• sebedůvěra, sebevědomí
• plánování času
• zvládání stresu a konfliktů
• prokrastinace
• kariéra – změna či upevnění
• životní restart
• a mnohé jiné potřeby, které souvisí s osobním či pracovním životem

Objednávejte na telefonu
+420 603 824 671

nebo emailem
terapeut@satrova.cz

Helena Futerová, MSc.

Životní průvodce a profesní kouč

Jak mohu zvládat situace s větší lehkostí? Kde získávat energii? Jestli si občas kladete podobné otázky, možná je právě vhodná doba využít služeb nestranného průvodce. Vězte, že koučink je jen slovo, za kterým se skrývá nepřeberné množství možností, jak s vámi váš osobní průvodce může pracovat.

Každý člověk je úžasná bytost schopná cokoli změnit. Ano, VY v sobě také máte tu sílu, kterou jen možná ještě nevnímáte. Jste v souladu sami se sebou? Daří se vám na všech frontách? Máte láskyplné vztahy s druhými lidmi? Zvládáte situace s lehkostí? Cítíte se skvěle na duši, mysli i v těle? Jestli jste jen na jednu z otázek odpověděli ne, pak není na co čekat. Nechte se vést a odevzdejte to, co vám ještě brání v prožívání harmonického a smysluplného života.

Osobní provázení spočívá v tom, že průvodce citlivě a s respektem vytváří klientovi bezpečný prostor, v němž spolu řeší konkrétní témata. Každé téma si vyžaduje specifický přístup a způsob vedení.
Úlevu a změny klient cítí okamžitě a k tomu, co ho limitovalo, se obvykle už nevrací.

Individuální provázení je vhodné, jestliže se rozhodujete
– uspořádat si priority a řídit vlastní čas
– najít spokojenost ve vztazích
– podívat se na své talenty a dělat to, co vás naplní
– vyladit svůj pracovní a soukromý život
– posílit tělesné a mentální zdraví

Objednávejte na telefonu
+420 734 742 741

Bc. Michaela Sobotíková

Arteterapeut, psychologický art-kouč

Koučink je účinnou metodou osobního rozvoje, která je vedena formou rozhovoru.

Koučink je cesta, jak si uvědomit co opravdu chceme a jak toho dosáhnout. Během rozhovoru si klient sám určuje, jak bude postupovat k dosažení cíle.

Nejprve si vydefinujeme cíl a následně pracujeme na tom, jak ho dosáhnout. Během této práce odstraňujeme bloky, hledáme řešení a hlavně zdroje energie. Díváme se na situaci z více úhlů a zlepšujeme důvěru v sebe.

Artkoučink je tvoření, které nám pomáhá hledat řešení a zvyšuje energii k realizaci našich cílů.

Artkoučink je kreativní cesta k tomu, jak dosáhnout toho, co chceme. Je to technika rozmanitá a osobnostně obohacující.

Její výhodou je, že člověk má po sezení vyobrazené řešení, které si sám vytvořil. Může nahlédnout na svou situaci a pracovat na sobě. Výtvarné dílo je tam zápisníkem cesty.

Proces je podobný koučingu, avšak s přesahem do arteterapie a artefiletiky. Pracuje se s výtvarnými technikami.

Objednávejte na telefonu
+420 776 242 438

Back To Top