Skip to content

Koučink je účinnou metodou osobního rozvoje, která je vedena formou rozhovoru.

Koučink je cesta, jak si uvědomit co opravdu chceme a jak toho dosáhnout. Během rozhovoru si klient sám určuje, jak bude postupovat k dosažení cíle.

Nejprve si vydefinujeme cíl a následně pracujeme na tom, jak ho dosáhnout. Během této práce odstraňujeme bloky, hledáme řešení a hlavně zdroje energie. Díváme se na situaci z více úhlů a zlepšujeme důvěru v sebe.

Artkoučink je tvoření, které nám pomáhá hledat řešení a zvyšuje energii k realizaci našich cílů.

Artkoučink je kreativní cesta k tomu, jak dosáhnout toho, co chceme. Je to technika rozmanitá a osobnostně obohacující.

Její výhodou je, že člověk má po sezení vyobrazené řešení, které si sám vytvořil. Může nahlédnout na svou situaci a pracovat na sobě. Výtvarné dílo je tam zápisníkem cesty.

Proces je podobný koučingu, avšak s přesahem do arteterapie a artefiletiky. Pracuje se s výtvarnými technikami.

Objednávejte na telefonu +420 776 242 438
nebo emailem michaela.sobotikova.art@gmail.com

Michaela Sobotíková arteterapeutka v Jičíně

Mgr. Michaela Sobotíková

Arteterapeut a psychologický kouč

Back To Top