skip to Main Content

Mindfulness pro děti
s Radanou Zubatou

Kurz s prvky všímavosti a rozvoje potenciálu pro děti ve věku 7 – 12 let.

Každé pondělí od 15.30 do 16.30

Jedno pololetí od 5.října. 2020 do 25.ledna. 2021.

Cena 1100 Kč

Kurz pro děti plný her všímavosti, tvůrčích aktivit a zaměření pozornosti ke svému tělu.

Součástí je také podpora a hledání potenciálu dětí, poznávání svých potřeb, přání a snů.

Je také zaměřen na prevenci strachů, nejistoty, nesoustředěnosti, přílišné kritičnosti k sobě samému, nezvládání stresových situací a mnoha dalších nepříjemných emocí. Taktéž může pomoci tam, kde se děti s těmito fenomény již potýkají.

Přihlašovat se můžete přes

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top