skip to Main Content

Mindfulness pro děti
s Radanou Zubatou

Kurz s prvky všímavosti a rozvoje potenciálu pro děti ve věku 7 – 12 let.

Každé pondělí od 15.00 do 16.30

Jedno pololetí od 20. 9. 2021 do 8. 11. 2021
Pokud nám covidová situace přeruší prezenční docházku, budeme pokračovat hned, jak nám to situace umožní a všechny lekce se dochodí později.

Cena 1200 Kč za 8 týdnů, (150 Kč/90 min 1x týdně)

Kurz pro děti plný her všímavosti, tvůrčích aktivit a zaměření pozornosti ke svému tělu.

Součástí je také podpora a hledání potenciálu dětí, poznávání svých potřeb, přání a snů.

Je také zaměřen na prevenci strachů, nejistoty, nesoustředěnosti, přílišné kritičnosti k sobě samému, nezvládání stresových situací a mnoha dalších nepříjemných emocí. Taktéž může pomoci tam, kde se děti s těmito fenomény již potýkají.

Přihlašovat se můžete přes

Kurz všímavosti pro děti s Radanou Zubatou

Co je to VŠÍMAVOST – MINDFULNESS, také překládáno jako bdělost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Je to stav mysli, v němž jsme osvobozeni od nadvlády navyklých a automatických způsobů myšlení, které nás často vedou k rušivým, až bolestným pocitům.

Díky mindfulness získáváme odstup od našich nepříjemných emocí a stavů. Skrze všímavost se učíme vnímat krásu každého okamžiku a být více v souladu se sebou.

Back To Top