Skip to content

Pohybem k sebeuvědomění
s Radkou Francovou

Čas konání najdete v rozvrhu
Cena  1440,- / 12 lekcí
Max. počet zájemců 8

V těchto lekcích Vás zvu do prostoru, kde se potkává tělo s myslí.

Prostřednictvím pokynů k jednoduchým pohybům a zaměřením pozornosti na příslušnou část těla dochází k uvědomování si toho, jak své tělo používáme. Tímto si následně osvojujeme základní návyky funkčních (tj. s minimálním úsilím prováděných) pohybů.

Již po několika lekcích se naučíte lepší pohybové koordinaci a díky propojení pohybových, mentálních a emočních center mozku poznáte souvislosti mezi svým chováním, cítěním, vnímáním a myšlením.Kam zaměřujeme pozornost, tam jde energie. Dovolíte -li si věnovat vědomou pozornost svému tělu, lépe mu porozumíte a bude Vám spolu fajn :o)

Objednávejte na telefonu + 420 608 309 778,
emailem na Radulev@seznam.cz nebo přes Přihlašovací formulář

Back To Top