Skip to content

Pravidelný newsletter webu Astro.com, který dostávám, začíná titulkem „Kvalita aktuálního času:…“. Jde o zajímavé konstatování, že čas může mít a má kvalitu. Protože je čas ale mimořádně zvláštní, fluidní a proměnlivý fenomén, může mít kvalitu pro každého jak obecnou, tak jedinečnou.

Staří Řekové tyto dvě roviny nazývali chronos – obecný praktický čas  a kairos – individuální posvátný čas. Pánem času je planeta/energie Saturn a Saturn už je delší dobu ve znamení Vodnáře v napěťovém vztahu kvadratury s vládcem Vodnáře, Uranem. Z toho plyne aktuální skutečnost velkého zápasu mezi stagnací a vývojovým pohybem.

Další mocná transformační energie našeho symbolického vnějšího i vnitřního nebe, Pluto, je v Kozorohu, kterému vládne Saturn. Už několik let proto procházíme procesem, kdy se zcela mění stávající systém a struktura uspořádání lidské společnosti. Systém se zevnitř vyčerpal a chce od nás, svých tvůrců, značné změny, neboť zvenčí na něho tlačí evoluční tlaky samotné Gaii – živé Země. Jak známo, Duch a Mysl, pokud se před nimi člověk neuzavírá a jsou mu k dispozici,  reagují pružněji a aktivněji než hmota, která ze své podstaty i díky pozemským gravitačním zákonům klade odpor. Tak o sebe už delší dobu tře naše mentální a duchovní schopnost změny – Duch si vane, kam chce, a pokud je zdravý, potřebu změny respektuje – ,  s reálnými závazky, fyzickými vazbami  a nezpracovanými emocemi naší fyzické inkarnace.

Lidský kolektiv prochází rozdělením, kdy někdo zvládá tlak lépe a někdo hůře. Resp. někdo zůstává v iluzi, že „je vše při starém“ a může hrát dál role typu  „urvi co můžeš“ nebo „mně se dění netýká“, a někdo pochopil, že odpovědnost za vlastní chování i myšlení je důležitým nástrojem spolutvorby našich životů. Rozdělování vytváří bouřlivé a tragické změny a bohužel ho nelze přeskočit.

Astroterapeutka Terezie Dubinová

Back To Top