skip to Main Content

Proměna kouzelným příběhem
s Michaelou Sobotíkovou

Čtvrtky každých 14 dní od 18:00 do 20:00
Počet účastníků 4-8.

Nový cyklus seminářů začne 2023. Nutné je příhlášení.
Skupina je uzavřená. Po zahájení není již možné se do kurzu přihlásit.

Cena 650 Kč za setkání, cena za 8 setkání 5200 Kč

Proměna kouzelným příběhem je unikátní arteterapeutický celek, založený na psychologii pohádek, který Vám rozvine fantazii a zvědomí životní scénáře.

Tvořivou cestou vstoupíte do pohádky a užijte si proces tvoření a sebepoznání. Na sebezkušenostně a prožitkově orientovaných výtvarných seminářích si vyzkoušíte kreativní techniky a budete mít možnost zažít volnost tvoření a nahlédnout do příběhu svého života.

Budeme tvořit v menší uzavřené skupině, což nám zajistí bezpečný prostor a individuální přístup. Jednotlivá setkání na sebe navazují a dávají tím ucelený proces sebepoznání.

V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby.

Bližší informace na telefonu: +420 776 242 438 nebo e-mailu: michaela.sobotikova.art@gmail.com.

Back To Top