skip to Main Content

Proměna kouzelným příběhem
s Michaelou Sobotíkovou

Čtvrtky každých 14 dní od 18:00 do 20:00
Počet účastníků 4-8.

Nový cyklus seminářů začne 21. října. Nutné je příhlášení.
Skupina je uzavřená. Po zahájení není již možné se do kurzu přihlásit.

Cena 450 Kč za setkání

Proměna kouzelným příběhem je unikátní arteterapeutický celek, založený na psychologii pohádek, který Vám rozvine fantazii a zvědomí životní scénáře.

Tvořivou cestou vstoupíte do pohádky a užijte si proces tvoření a sebepoznání. Na sebezkušenostně a prožitkově orientovaných výtvarných seminářích si vyzkoušíte kreativní techniky a budete mít možnost zažít volnost tvoření a nahlédnout do příběhu svého života.

Budeme tvořit v menší uzavřené skupině, což nám zajistí bezpečný prostor a individuální přístup. Jednotlivá setkání na sebe navazují a dávají tím ucelený proces sebepoznání.

V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby.

Bližší informace na telefonu: +420 776 242 438 nebo e-mailu: michaela.sobotikova.art@gmail.com.

Back To Top