skip to Main Content

Proměna kouzelným příběhem
s Michaelou Sobotíkovou

Čtvrtky každých 14 dní od 19:00 do 21:00
Počet účastníků 3-6.

Kurz začne 22. října. Nutné je příhlášení.

Cena 450 Kč/setkání

Proměna kouzelným příběhem je unikátní arteterapeutický celek, založený na psychologii pohádek, který Vám rozvine fantazii a zvědomí životní scénáře.

Tvořivou cestou vstoupíte do pohádky a užijte si proces tvoření a sebepoznání.Na sebezkušenostně a prožitkově orientovaných výtvarných seminářích si vyzkoušíte kreativní techniky a budete mít možnost zažít volnost tvoření a nahlédnout do příběhu svého života.

Budeme tvořit v menší uzavřené skupině, což nám zajistí bezpečný prostor a individuální přístup. Jednotlivá setkání na sebe navazují a dávají tím ucelený proces sebepoznání.

V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby a menší občerstvení.

Přihlašovat se můžete na
telefonu: +420 776 242 438

emailu: michaela.sobotikova.art@gmail.com

Back To Top