skip to Main Content

Proměna kouzelným příběhem
s Michaelou Sobotíkovou

Čtvrtky od 17:30 do 19:30
Minimální počet účastníků 4.

Cena 450,-/setkání

Proměna kouzelným příběhem je unikátní arteterapeutický celek, založený na psychologii pohádek, který Vám rozvine fantazii a zvědomí životní scénáře.

Vstupte tvořivou cestou do pohádky a užijte si proces tvoření a sebepoznání. V osmi setkáních Proměny si vyzkoušíte kreativní techniky a blíže porozumíte sami sobě.
Potkávejte se sami se sebou na sebezkušenostně a prožitkově orientovaných výtvarných seminářích.

Budeme tvořit v menší uzavřené skupině 4 účastníků, což nám zajistí bezpečný prostor a individuální přístup. Jednotlivá setkání na sebe navazují a dávají tím ucelený proces sebepoznání.

V ceně jsou zahrnuty výtvarné potřeby a menší občerstvení.

Přihlašovat se můžete na
telefonu: +420 776 242 438

emailu: michaela.sobotikova.art@gmail.com

Back To Top