skip to Main Content

Rodinné a systemické konstelace
s Evou Mílkovou

Prožitkový seminář, pomáhající řešit dlouhodobé problémy, nabízí možnost podívat se na věc z jiného úhlu pohledu.

Sobota 19. listopadu 9:00 – 18:00

Cena 1400 Kč 

Přihláška je závazná po odeslání zálohy 400,- Kč na konto: 2001031924 / 2010. Nejprve se informujte, zda jsou volná místa. Počet míst je omezen.

Přezůvky nutné. V případě dotazů mě kontaktujte.

V případě finančních obtíží je možno domluvit způsob platby či slevu individuálně. Výše seminárního poplatku by neměla být překážkou v účasti.

Průběh

Klient sdělí svůj problém, po vyslovení této ,,zakázky“ terapeut rozhodne, který ze systémů bude postaven (rodina, pracovní kolektiv …). Klient vybere zástupce pro jednotlivé postavy daného systému a rozestaví je do prostoru (kruh přísedících účastníků). Ti pak vypovídají své pocity a terapeut podle výpovědí nachází řešení.

Přihlašovat se můžete na
telefonu: +420 702 067 515

e-mailu: e.milkova25@centrum.cz

Back To Top