Skip to content
Mindfulness neboli všímavost
Nabízím individuální konzultace – poradenství a skupinové kurzy, pobyty s metodou mindfulness (všímavost) pro dospělé a dospívající. Tato klinicky ověřená metoda podporující psychiku a zdraví člověka pracuje především se stresem a jeho následnými dopady (strach, úzkost, bolest, agresivita, nízká sebehodnota, napětí v těle, pocity viny apod.)
Mindfulness (všímavost)

MINDFULNESS je klinicky ověřená metoda podporující zdraví a psychiku jedince. Psychologové a terapeuti ji používají při léčbě psychických problémů a snižování stresu.

MINDFULNESS, překládáno jako VŠÍMAVOST, je umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku tady a teď bez hodnocení a očekávání. Vrací člověka ke své přirozenosti a spokojenosti. Pomáhá získat odvahu být sám sebou, důvěřovat svým vnitřním potřebám a impulsům. Vede k dovednosti nerozvíjet všechny přicházející myšlenky, ale vědomě s nimi pracovat a nenechat tak rozeběhnout nepříjemné emoce jako je strach, úzkost apod. Učí nás získávat odstup od nepříjemných emocí a stavů. Osvobozujeme se od neprospěšných návyků a vytváříme tak prostor novým možnostem a reakcím.

Všímavost může být pro každého z nás prevencí nebo také léčbou stresu, úzkostí, strachů, nejistoty, nízké sebehodnoty, hyperaktivity a odpojenosti od sebe. V rané fázi pomáhá i při léčbě závislostí (sebepoškozování apod.).

„Není trvalého štěstí v žádném z předmětu světa. Je v nás.“ Eduard Tomáš

Od mládí podvědomě vnímám, že klíč ke skutečnému štěstí si neseme v sobě. Proč se dva lidé ve stejné situaci cítí odlišně? Jeden prožívá utrpení, druhý se dokáže radovat. Tyto a podobné otázky mě během života vedly k hledání odpovědí.

Pro mě nejvyšší forma poznávání je skrze prožitek. Účastní se ho nejen naše myšlenky, ale celá osobnost. Navíc prožívání přítomnosti tady a teď v sobě nese léčebné účinky, propojuje nás se sebou samým. Proto se věnuji mindfulness – všímavosti. Je to přístup pro každého, uplatnit se dá prakticky všude, v osobním, školním i profesním životě.

Kontakt

Email:  info@radanazubata.com
Telefon: +420 775 343 938
Web: www.radanazubata.com

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (státní zkouška z psychologie a pedagogiky)
  • Studium Prevence sociálně patologických jevů (akreditace MŠMT)
  • Seminář terapie Cesta od Brandon Bays
  • Kurz mindfulness – všímavosti
  • Kurz terapie ACT (3. vlna Kognitivně-bahaviorální terapie)
  • Roční Akademie Mindfulness (RAM) pod vedením psycholožky Mgr. Katarzyny Kordy Jedzokové
  • Šest let praxe jako školní metodik prevence patologických jevů dětí a dospívajících
Back To Top