skip to Main Content
Mindfulness neboli všímavost
Nabízím kurzy s prvky mindfulness a rozvoje potentciálu pro dospělé, děti
a dospívající. Taktéž individuální konzultace v této oblasti.

„Není trvalého štěstí v žádném z předmětu světa. Je v nás.“ Eduard Tomáš

Od mládí podvědomě vnímám, že klíč ke skutečnému štěstí si neseme v sobě. Proč se dva lidé ve stejné situaci cítí odlišně? Jeden prožívá utrpení, druhý se dokáže radovat. Tyto a podobné otázky mě během života vedly k hledání odpovědí.

Pro mě nejvyšší forma poznávání je skrze prožitek. Účastní se ho nejen naše myšlenky, ale i celá osobnost. Navíc prožívání přítomnosti tady a teď v sobě nese léčebné účinky, propojuje nás se sebou samým. Proto se věnuji mindfulness – všímavosti. Je to přístup pro každého, uplatnit se dá prakticky všude, v osobním, školním i profesním životě. Vede člověka ke schopnosti záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku bez posuzování a očekávání. Osvobozujeme se od neprospěšných návyků a vytváříme tak prostor novým možnostem a reakcím.

Baví mě hledat a nacházet v druhých lidech jejich potenciál, rozklíčovat jejich slabé a silné stránky, najít vnitřní motivace. Proto studuji kariérové poradenství a chci se mu věnovat profesně. K hledání potenciálu v dětech a dospívajících mě vede i mé současné povolání učitelky na ZŠ s dlouholetou praxí. Současně jsem také školní metodik prevence patologických jevů. V dětech a dospívajících vidím budoucnost. Stojí zato nabízet jim podněty, které je formují zdravě a vedou k vědomému životu.

Kontakt

Email:  info@radanazubata.com
Telefon: +420 775 343 938
Web: www.radanazubata.com

Vzdělání

  • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (státní zkouška z psychologie a pedagogiky)
  • Studium Prevence sociálně patologických jevů (akreditace MŠMT)
  • Seminář terapie Cesta od Brandon Bays
  • Kurz mindfulness – všímavosti
  • Kurz terapie ACT (3. vlna Kognitivně-bahaviorální terapie)
  • Studium Kariérové poradenství
Back To Top