Skip to content

Vědomá nedělní odpoledne
s Radkou Francovou

26.ledna, 23.února, 22.března
Čas
15:00 – 17:00
Cena  1200,- / 3 lekce
S sebou pohodlné oblečení a karimatku

Jemná cvičení propojující tělo s myslí.

Příčinou obtíží v pohybovém systému zpravidla bývá nedostatečná schopnost vnímání pohybových vzorců. Prostřednictvím lekcí se můžete naučit vnímat spolupráci jednotlivých částí těla při různorodých pohybech. A právě schopnost uvědomění nám otevírá možnosti, jak vést pohyb k lepší efektivitě. Proces učení a sebepoznání je založen na prožitku, který vám následně umožní vlastní vedení při procesu zkvalitňování pohybu.

Díky propojenosti center v mozku navozuje cvičení pozitivní změny i v oblasti mentální a emoční.

Objednávejte na telefonu + 420 608 309 778,
emailem na Radulev@seznam.cz nebo přes Přihlašovací formulář

Back To Top