skip to Main Content

Tělo, mysl a duše jako příboj s Laďkou Dlouhou
a Terezií Dubinovou

Neděle 5. března od 10:00 do 17:00
Cena
1 400 Kč

Zveme vás na jarní seminář k obnově životních sil a splétání vizí.
Budeme pracovat s tělem, se zvukem, sdílením, konstelacemi, imaginacemi, pohybem.
Vesmír pulzuje, pulzujeme tedy i my. Máme-li tělo, mysl a duši propojené, můžeme svoje bytí vnímat jako hru vln, příliv a odliv, nádech a výdech.
Je naše pulzace v rovnováze?
Vnímáme, co do sebe nasáváme?
Můžeme ovlivnit, co k sobě pustíme?
Využíváme skutečnosti, že paměť vody v našich buňkách můžeme ovlivnit?
Umíme pracovat s posvátným a profánním časem kairos a chronos?
Zvou vás Terezie Dubinová a Laďka Dlouhá

Přihlašovat se můžete přes

Back To Top